Den taktile sans bliver udviklet tidligt i svangerskabet. Den er vigtig for den generelle bevidsthed om kroppen, og det er vigtigt, at den bliver stimuleret.

Følesansen, som den taktile sans også bliver kaldt, stimuleres, når barnet er i fysisk kontakt med genstande. Ved berøring af huden sendes der informationer til hjernen, der blandt andet omhandler vibration, struktur, tryk, temperatur og andre informationer omkring genstanden, der berøres.

Hvad betyder taktil sans?

Ordet taktil stammer fra det latin, hvor tactilis betyder ‘at røre’. Det er en af vores vigtigste sanser, da det er en af de grundlæggende i vores sanseapparat. Børn, der er overfølsomme over for berøring, kan have det vanskeligt i barndommen.

Ofte vil de udelukkende have tøj, der ikke strammer, på – eksempelvis joggingbukser og bløde trøjer, der sidder løst på kroppen. Det kan være en kamp at skulle børste tænder eller vaske et barn, der er overfølsomme på det taktile område.

Hvilke symptomer er der på overfølsomhed?

Udover at ville gå i tøj, der ikke strammer, og være overfølsomme over for berøring, kan der være andre symptomer, der kan give en indikation af, at dit barn er overfølsom over for berøring. Det kan eksempelvis være spiseproblemer.

Nogle børn, der er hypersensitive på det taktile område, bryder sig ikke om at spise forskellige ting, der har en bestemt konsistens. Samtidig kan de have sværere ved at gå fra brystmælk til at skulle spise fast føde. 

Baby: Sådan stimulerer du den taktile sans

Overreagerer dit barn ved berøring?

Du vil også opleve, at dit barn måske overreagerer, når der skal redes hår, klippes negle eller andre aktiviteter, der inkluderer berøring af kroppen. Det kan også være, at lunt vand i badet føles som om, det er for varmt, hvilket får dit barn til at skrige af smerte. 

Problemer med sansning kan være årsag til mange ulemper og problemer hos barnet og for jer, som forældre. Derfor kan det være en god idé at stimulere den taktile sans, så barnet vænner sig til berøring og kan bruge den taktile sans positivt uden ubehagelige gener.

Sådan styrkes den taktile sans

Der findes forskellige redskaber, der kan bruges til at styrke den taktile sans. Du kan se nogle af dem her. Generelt har de til formål at vænne barnet til at skelne mellem de berøringer, der er helt normale, og dem der signalerer farer.

Den taktile sans bruges generelt til at vurdere, om en genstand eller tilstand er skadelig eller potentielt farlig. Sansen er med til at definere, hvordan vi reagerer på varme, kulde, ubehag og smerter, og det er derfor vigtigt, at den bliver styrket. 

Når vi rører ved en genstand, der er for varm, reagerer vi hurtigt på den ved at trække hånden tilbage. Det er dog udelukkende, hvis hjernen vurderer, at der er tale om en potentiel fare – og altså ikke, hvis badevandet er for lunt. 

Derfor er det vigtigt, at den taktile sans fungerer optimalt hos barnet, så det kan bidrage positivt. Samtidig kan en underudviklet følesans påvirke andre sanser, så de ligeledes svækkes.

Den taktile sans bliver udviklet tidligt i svangerskabet

Sidst opdateret 25. december 2020